Poskytované služby
Vajanského 909/4
924 01 Galanta
Tel: 031 / 780 - 56 - 61
E-mail: yuko@yuko.sk

 • staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • ručné výkopové a búracie práce
 • montáž plastových, hliníkových a oceľových konštrukcií a ich častí
 • montáž sádrokartónu
 • lešenárske práce zariaďovanie interiéru nábytkom a doplnkami v rozsahu voľnej živnosti
 • upratovacie a čistiace práce
 • poskytovanie služieb mechanizmami
 • údržba chodníkov a parkovacích plôch v rozsahu voľnej živnosti
 • úprava a údržba parkov, záhrad a zelene
 • inžinierske činnosti - obstarávanie prác prostredníctvom oprávnenej organizácie
 • inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie